Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Könyvek képes leírás - Rovásírás.tlap.hu
részletek »

Könyvek - Rovásírás.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: rovasiras.tlap.hu » Könyvek
Keresés
Találatok száma - 9 db
Sebestyén Gyula A magyar rovásírás hiteles emlékei

Sebestyén Gyula A magyar rovásírás hiteles emlékei

A Nemzeti Örökség kiadó azért jött létre, hogy a magyar hagyományokat ápolja. terjessze írásos formátumban, valamint olyan könyvek kiadása, mely még nem jelent meg, vagy nagyon régi kiadása volt. Árpádkori latin krónikásaink említik először, hogy a keleti határhegyek közé szorult székelységnek valami sajátságos, a magyarságétól elütő írásrendszere van. A krónikások és emlékírók egybehangzóan azt igazolják, hogy az erdélyi székelyek fára rovott ősi írása a XIII. század elejétől fogva még négyszáz esztendőn át élt és megfigyelhető volt. Dr. Sebestyén Gyula kiváló, tudományos értékű művében tárja fel a rovásírás történetét és értékét. Jelen kiadás az 1915-ben megjelent mű reprintje.

Mandics György: Róvott múltunk

Mandics György: Róvott múltunk

A szerző több évtizedes munkával összegyűjtött hatalmas anyag birtokában, rendkívül tekintélyes, a rovásírás-kutatás egész múltját és eredményeit összegező könyvészetre támaszkodva, saját kutatásait, véleményét is hozzáadva igazít el a rovásírás (a kívülálló által valószínűleg nem is sejtett mélységű) rejtelmeiben.

Varga Csaba: A magyar szókincs titka

Varga Csaba: A magyar szókincs titka

Sokszor éljük át egy szót mondván, hogy a megszólított visszakérdez: "-Hogy mondod?" Megismételjük a szót, de ő még mindig nem érti. S csak többszöri ismétlés után derül fel: "-Ja!?", és ekkor már válaszol. Habár mindegyik esetben ugyanazt a szót mondtuk. Ha pedig valaki valamilyen "akcentussal" mondja ezt a szót, akár teljes is lehet a kudarc. Pedig ugyanazt a szót ismételgettük mind így, úgy, amúgy. S ha teljesen idegen nyelvű,mondjuk angol érdeklődik tőlünk az út mentén,példáúl, hogy merre is van a "Gyűrűfű" nevű falucska,hosszú küzdelem után valószínűleg csalódottan válunk el egymástól.Holott nem más szót, csakis a "Gyűrűfű" szót mondta nagy igyekezetében számtalan módon is! Már csak ennyiből is könnyű belátni: a szónak csak a ruhája változik a kiejtéssel. vagyis a szó legmélyebb lényege nem a kiejtett szó! Ez aprócska pontosítás,ám e felismerésre építve a múlt feneketlen mélységeibe jutunk és kirajzolódik előttünk a távoli őskor mély szellemiségű világnyelve.

Rumi Tamás: Két kör

Rumi Tamás: Két kör

A Napjelképek nem csupán a Napot, hanem a Föld-Nap rendszer pontos méreteit is kódolják. A bemutatott példák alapján felsejlik az az ősi tudás, amelyből kiderül, ismerték a Nap méretét, valamint az ellipszis két gyújtópontját is - jóval Kepler előtt. A kulcs a Hold szerepének megértése, mert a Hold, mint jelkép, elsősorban a második gyújtópontot képviseli. Ezzel világossá válik sok magyarnak nevezett jelenség, jelkép, esemény, valamint létrejön az eddig csak érzett kapcsolat: a Szent Korona Nap és Hold jelképe, az Országalma, a csíksomlyói napfelkeltenézés, a Hungar népnevünk, Nimród ősünk, az Időtlen Fekete Kő, a rovásírás, a számneveink, valamint a NAP szavunk között. Ugyanakkor minden régi kultúrában is megtaláljuk a két körünket. Lerajzoljuk a Nap jelképek közös térbeli geometriai szerkezetét, amely eszközt ad e jelképek rendszerezésére.

Dr. Hosszú-Rumi-Sípos: Az élő rovás

Dr. Hosszú-Rumi-Sípos: Az élő rovás

A székely-magyar rovásírás ügye túllépett a Kárpát-medencén, a nagyvilág szeme elé készül. A mára százezres nagyságrendűvé gyarapodott rovásírók közössége elhatározta, hogy Európa élő és a való életben használt írásai közül utolsóként, nemzeti írásunkat is az általános számítástechnikai alkalmazás feltételét jelentő Unicode szabvány részévé emeli. E folyamat lépéseként a könyv szerkesztői a rovásírást gyakorlókat, kutatókat és oktatókat nemzetközi tanácskozásra hívták össze, ahol a közösség a Dr. Hosszú Gábor által vezetett szabványosítási munka támogatása mellett döntött. A könyvben a tanácskozáshoz vezető útról, a tanácskozás eredményeiről, a rovásírás érdekességeiről, valamint a benyújtott szabvány-tervezetről olvashat a nemzeti írásunk iránt érdeklődő. A könyv nem csupán érdekfeszítő olvasmány, hanem egyben meghívás az olvasó részére a székely-magyar rovásírás jövőjébe vezető közös útra. A székely-magyar rovásírás az emberiség egyetemes kulturális örökségének része, egy ősi civilizáció szellemi terméke, melyet a magyarok és elődeik hoztak létre a történelmi időkben. Eredete, kialakulása és más írásokkal való rokonsága a mai napig tudományos kutatás tárgya, a kutatók és a rov

Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás

Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás

Minden rovásíró nélkülözhetetlen kézikönyve, amely napjainkban sajnos már csak az antikváriumokban lelhető fel. Tudományos egyben olvasmányos nyelvezete lehetővé teszi, hogy szinte korhatár nélkül legyen ajánlható mindenki számára. Kiindulási alap ahhoz, hogy a rovásírás rabul ejtse és többé el ne eressze a magyar íráskultúra iránt fogékony embereket.

Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár

Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár

Leírás: Tanuljuk és tanítsuk a rovásírást! - így fogalmazta meg ősi íráskultúránkkal kapcsolatos hitvallását Friedrich Klára jó évtizeddel ezelőtt. Mivel minden ígéret és fogadalom, annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle, az említettek szellemében gyakorló tanárként, több évtizedes szakmai gyakorlattal a háta mögött állította össze oktató kiadványait: Rovásírás gyakorlatok nem csak gyerekeknek I.-II (2000), Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár (2003), most pedig annak bővített változata Új Rovásírás Tankönyv és Szakköri Ötlettár címmel. Ezek a tanfüzetek ma már a Kárpát-medence egészében hozzáférhetők, a maguk nemében korhatártól függetlenül - még a felnőttek körében is - a legkelendőbbek. Ennek magyarázata, hogy a feladatok játékosságuk (pl. közismert szólások) és a helyes magyar beszéd (idegen szavak helyettesítése magyarokkal) erősítése mellett a nemzettudat és nemzetismeret tárgyköréből is merítenek, pl. az elszakított nemzetrészek városainak rovásírásos gyakorlása. A rovás ábécé betűinek megfelelő csoportosításával megkönnyíti azok elsajátítását, így nem csoda, hogy általános iskolás gyermekek is alig néhány szakköri óra után kívülről fújják.

Friedrich Klára Szakács Gábor: Pogány imák

Friedrich Klára Szakács Gábor: Pogány imák

1: A múlt üzenete 2: Koppány imája 3: Tonuzóba asszonya 4: Tonuzóba, a besenyő király 5: Ajtony és Csanád 6: A jó Vata 7: Kán László lánya 8: Csák Mátyus 9: Felnézek a csillagokra 10: Turáni tölgy

Az ősi magyar rovásírás és mai alkalmazásai

Az ősi magyar rovásírás és mai alkalmazásai

Leírás: A székely-hun-magyar rovásírásról eddig megjelent könyvek jobbára a rovásírás eredetét, tárgyi emlékeit és szabályszerűségeit tárgyalták. Dittler Ferenc könyve azonban ősi örökségünk mai, művészi szintű életre keltésével foglalkozik. A szerző az összerovások (ligatúrák) mestere. Az összerovások kiterjedt alkalmazása kizárólag a magyarok elődeire jellemző és e könyvből számtalan ötletes formáját tanulhatjuk meg. Dittler Ferenc játszik a betűkkel és nekünk is kedvet csinál a játékhoz. Máris tollat ragadunk, változatokat alkotunk saját és szeretteink nevének leírására, várakat építünk, virágcsokrot kötünk a betűkből és mosolygunk... A kötet számos kalligrafikus képe nem csak bevezet rovásírásunk művészetébe, hanem ösztönző erőt ad annak gyakorlásához, továbbadásához. A könyv végén található rovásírásos történelmi szöveg kitünő lehetőséget teremt arra, hogy a kötetet olvasókönyvként is használjuk.

Tuti menü